Certifikace želv

Co je ten CITES, musím ho mít?

Ano! CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, je povinné vybavení každého chovatele.

Je to jakási želví „občanka“, která dokazuje původ a uvádí informace o ní.
Bez ní se želvy nesmí chovat, ani prodávat. K prodeji je však ještě nutností „výjimka z prodeje“ (žlutý papír), který také přikládám k prodeji.
Neplatí to u každého druhu stejně. Je nutné si vždy na příslušném úřadě zjistit, jak je to s tím Vaším druhem. Já teď popisuji želvu zelenavou.

Při zakoupení želvy dostanete CITES, na kterém již budou Vaše nacionále a datum zakoupení.
Vaší povinností je do mesice od nákupu želvy zajít na příslušný odbor životního prostředí kam spadáte a želvu přihlásit na sebe. Na tomto úřadě Vám sdělí i další pokyny a postup.

Zde si můžete stáhnout formulář, který potřebujete k registraci Vaší želvy nebo je možné jej vyplnit na příslušném odboru životního prostředí.

Formulář ke stažení